Met dertig auteurs, in drie uur, één artikel schrijven

Ik heb al heel wat schrijfteams begeleid; groepen van bijvoorbeeld vier of zeven mensen die samen in een aantal dagen een belangrijk stuk wilden opstellen. Maar met zo’n dertig auteurs binnen een middag een artikel schrijven, dat had ik nog niet eerder meegemaakt.

Hoe bundel je de kennis en creativiteit van dertig betrokken professionals tot één samenhangend en overtuigend artikel? Dat was de vraag waarover ik, op uitnodiging van World of Minds-collega Hans Terhürne, mocht meedenken. De aanleiding was een verzoek van Stichting DeLimes, een samenwerkingsverband dat de Rijnlandse visie op de samenleving wil ondersteunen en uitdragen. Heel in het kort is dat een alternatief voor het Angelsaksische businessmodel, waarvan we de afgelopen maanden al te pijnlijk de beperkingen hebben gezien.

Stap voor stap samen een artikel schrijven

De financiële crisis leek de Rijnlanders een mooie kapstok om een artikel aan op te hangen, dat vervolgens geplaatst zou kunnen worden in plaatselijke en regionale bladen. Mooi natuurlijk om zo’n artikel met zijn allen te schrijven. Om dat voor elkaar te krijgen, gebruikten we een getrapte werkvorm waarin visualisatie een belangrijke rol speelde.
DeLimes: overzicht

Schrijven en overleggen met op de achtergrond het centrale overzicht

Een goede plek om te beginnen vormde de kernbewering: één zin die de kernboodschap van het artikel zou samenvatten. De aanwezigen dachten daar eerst in groepjes van vijf à zeven over na. De resultaten van die brainstorm werden op een centraal scherm getoond, en daaruit koos het gezelschap de meest aantrekkelijke.

In de volgende fase gingen de kleine groepjes argumenten bedenken voor de centrale bewering. Ook die kwamen weer terug in de centrale kaart. De ruwe structuur van het artikel, in de allergrootste hoofdlijnen, stond er nu. Daarna kwam de volgende laag aan bod: ondersteunende argumenten voor de hoofdargumenten. Ook daarmee ging men weer in groepjes aan de gang. Het resultaat van hun inbreng vormde de onderstaande denkmap.

MindManagerMap DeLimes

Dit overzicht bood voldoende houvast om echt tekst te gaan schrijven. Sommige groepjes deden dat ter plekke, andere leverden de volgende ochtend hun proza aan. Daarna was het voor de eindredacteur nog een kwestie van knippen, plakken en de plooien gladstrijken.

Experiment geslaagd!

De bijeenkomst heeft zijn doel gehaald: niet op de middag zelf maar binnen 24 uur erna lag er een compleet, samenhangend, leesbaar artikel. Slim gebruik van visualisatiemethoden was daarbij essentieel. Om een en ander goed te laten werken, heb je bij deze werkvorm twee begeleiders nodig: de process coach die de groep leidt en het proces overziet, naast de mapping coach die verantwoordelijk is voor de visualisatie. Dat is dan ook de werkvorm die World of Minds als regel hanteert in de formule ‘Connection of Minds’. Met gebruik van wat meer technologie – een gangbare aanpak bij Connection of Minds – zou je zelfs elke groep kunnen laten visualiseren en de denkmaps van de groepen op een centraal scherm combineren. Dan kun je met nog grotere aantallen mensen werken…  Wellicht een idee voor het Guinness Book of World Records?

Tags: , , ,

Reageer

*

Om spam te voorkomen, worden alle reacties gescreend voordat ze op de blog verschijnen. Stuur je reactie niet voor de tweede keer in: hij verschijnt zodra hij gelezen is.