En wat gaan we nu doen?

Strategiesessies eindigen als regel met besluiten, keuzes, aanbevelingen en vervolgstappen. Maar die zijn er in allerlei soorten. “Doe meer aan marketing”, “Zoek een partner voor de distributie in regio A”, “Breng verkoopkosten met tien procent omlaag,” het zijn allemaal waardevolle richtlijnen – maar geen dingen die je kunt doen. “Ik ga morgen meer aan marketing doen” – het heeft alles van een goed voornemen. En in de praktijk blijft het daar ook vaak bij.

De strategiesessie met het Mind Hunter Netwerk waar ik eerder over schreef, eindigde anders. Met actiepunten namelijk, en die hadden de vorm van concrete acties. De opdrachtgever ging naar huis met concrete namen van mensen om te benaderen en concrete activiteiten om uit te voeren. Dingen die hij gewoon praktisch in zijn agenda kon zetten. Natuurlijk waren er ook dingen op de langere termijn en zaken die eerst nog uitgezocht moesten worden, maar ook daarbij waren er al bruikbare handreikingen geformuleerd hoe dat dan te doen.

Een actie kun je concreet voor je zien. Je weet wat je moet doen, en het is helder wanneer dat gedaan is. En uit het resultaat ontstaat als vanzelf weer de aanzet voor een nieuwe actie, precies zoals uit een helder, eenduidig geformuleerde gedachte weer een nieuwe kan ontstaan. Concreetheid is de magische kracht die alles in beweging zet.

Reageer

*

Om spam te voorkomen, worden alle reacties gescreend voordat ze op de blog verschijnen. Stuur je reactie niet voor de tweede keer in: hij verschijnt zodra hij gelezen is.